Thêm Tài khoản Mới

Thông tin Cá nhân

Thông tin Liên lạc

Thông tin Tài khoản

FGMarkets là thương hiệu của Glastrox Trade Ltd. Giao dịch với Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng chênh lệch (CFD) có nguy cơ rủi ro cao và có thể không phụ hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất một khoản hoặc tất cả vốn đầu tư của bạn, vì thế bạn không nên suy đoán khoản vốn mà bạn không có khả năng mất. Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch với margin. Trang web này được điều hành bởi Glastrox Trade. Ltd. được ủy quyền và cấp giấy phép tại Marshall Islands. Glastrox Trade Ltd. nằm tại Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960. Các khu vực hạn chế: Chúng tôi không lập tài khoản cho cư dân thuộc các khu vực nhất định như Hoa Kỳ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Điều khoản và điều kiện